viernes, 9 de julio de 2010

เสียงในภาษาสเปน2การออกเสียงพยัญชนะ

พยัญชนะ หรือ consonantes ในภาษาสเปนคือตัวแทนเสียงต่างๆ ในภาาสเปน เสียงเหล่านั้นเกิดจาก การเคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียง

สรุป คือ พยัญชนะ หรือ consonantes คือสัญลักษณ์แทนเสียงต่างๆ ในภาษาสเปนที่เป็นตัวสะกด

สถานที่ หรือจุดที่เกิดเสียง ภาษาสเปนเรียกว่า Lugar ได้แก่ จุดต่างๆของอวัยวะในช่องปาก

ริมฝีปากทั้งคู่ กระทบกัน ได้แก่ /p/ (เป), /b/(เบ), /m/(เอเม้), /v/(อูเบ้) ตัวอย่าง pato (ปาโต้) n. เป็ด, be( เบเบ้) n. ทารก, mano ( มาโน้) n. มือ , lavar ( ลาบาร์) v. ล้าง

ริมฝีปากล่างกระทบฟันบน ได้แก่ /f/ ( เอเฟ้) ตัวอย่าง sofá(โซฟา) n. โซฟา, fino( ฟิโน้) adj.บาง, ca(กาเฝ้) n. กาแฟ, fresa ( เฟร้ซ่า) n. สตรอเบอร์รี่

ลิ้นอยู่ระหว่างฟันบน-ฟันล่าง ด้แก่ /c/ (เซ), / z/ (เซต้า) ตัวอย่าง c + สระ a, o, u ออกเสียงเป็น กา, โก, กู เช่น cama ( กาม่า) n. เตียงนอน, cocer (โกเซร์ ) v. ทำให้ร้อน ทำให้สุก( อาหาร) cuna (กูน่า) n. เปลเด็ก c+ สระ e, i ออกเสียงเป็น เซ , ซิ เช่น คำว่า cebolla( เซโบญ่า) n. หัวหอม, cena ( เซน่า) n. อาหารมื้อค่ำ,cesta (เซสต้า) n. ตะกร้า, cine (ซิเน้) n. ภาพยนตร์ หรือ โรงภาพยนตร์

เสียงนาสิก เกิดจากลมจากหลอดลมผ่านเข้ามาในช่องปากแล้วโดนบีบเข้าทางช่องจมูก เสียงเหล่านี่ในภาษาสเปนคือ ตัว/ m/ ( เอเม้),/ n/(เอเน้),/ñ/ (เอนเย้) ตัวอย่าง madre (มาเดร์) n. แม่ , nadar (นาดาร์) v. ว่ายน้ำ, España ( เอสปานญ่า) n. ประเทศสเปน, español (เอสปานโย้ล) ภาษาสเปน


ลิ้นกระทบเพดานปากส่วนนอก /l/ (เอเล้), /r/ (เอเร้), /rr/ (เอเร้), /s/ ( เอสเซ)

เสียงของพยัญชนะที่เกิดจากการการรัวลิ้นให้กระทบเพดานปากด้านนอกสุด ได้แก่ /r/ เป็นการรัวแบบธรรมดา , /rr/รัวมาก

เสียง /l/ เป็นการเอาลิ้นไปกระทบเพดานปากส่วนนอกแบบธรรมดา

เสียง /s/ เป็นการเอาลิ้นกระทบเพดานส่วนนอก

ลิ้นยื่นเข้าใกล้เพดานปากด้าน นอก ได้แก่ ch(เช),ll (เอเย้),ñ(เอนเย้)

การเคลื่อนไหวของเพดานปากด้านในและลิ้นไก่

/ k/ เหมือน เสียง ก ในภาษาไทย ( กา., เกล กี, โก, กู)

/g / เหมีอน ก และ ฆ

/j/ เหมือนเสียง ฆ


เสียงในภาษาสเปน1
เสียงในภาษาสเปนแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ

สียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของกล่องเสียง หรือ “Sonido sonoro” (โซนิโด้ โซโนโร้) และ เสียงที่ไม่ได้เกิดจากการสั่นสะเทือนของกล่องเสียง แต่เกิดจากการทำงานของอวัยวะในช่องปากที่ไปทำให้เกิด การก้องของเสียง เสียงที่เกิดจากกระบวนการเหล่านี้ให้เสียงทีเรียกว่า “Sonido sordo” (โซนิโด้ โซรโด้)

เสียงสระ

เสียงสระทุกตัวในภาษาสเปน ( a, e, i, o, u) เป็น Sonido sonoro คื อเสียงที่เกิดจากการที่ลมที่ออกจากกล่องเสียง และผ่านช่องปากโดยที่ไม่ผ่านการกีดขวางโดยอวัยวะต่างๆในช่องปาก อย่างไรก็ตามเสียงเหล่านี้ก็มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เอกลักษณ์ของเสียงเหล่านี้ขี้นอยู่กับ

  • การขยายขนาดของช่องปากโดยการยกขึ้นของกรามล่าง และ
  • การยืดและการหดของลิ้นในขณะออกเสียง

พยัญชนะและสระในภาษาสเปน


ภาษาสเปนเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีความไพรเราะมากเนื่่่องจากเป็นภาษาที่ออกเสียงทีเป็นจังหวะ มีการเน้นเสียงหนักเบาในแต่ละคำแตกต่างกันออกไปตามหลักไวยกรณ์ อีกทั้งยังมีการเน้นเสียงหนักเบาในตัวประโยคที่ทำให้เกิดความสุนทรีย์ทางเสียงอย่างเป็นที่น่าหลงไหล ลองฝึกออกเสียงเล่นดูนะคะ